Αλλαγές στην εισαγωγή φοιτητών στα παιδαγωγικά τμήματα από τη νέα σχολική χρονιά

8000 βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων του κόσμου σε μία ιστοσελίδα

Για την παιδαγωγική επιμόρφωση των μόνιμων εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κλ. ΤΕ-01 και ΔΕ-01


Τεχνικές παραγωγής προφορικού λόγου για τη σχολική τάξη (παραδείγματα)


Kάτω από 10.000 μόρια 1 στους 3 υποψηφίους στις Πανελλλαδικές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Σημεία ομιλίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Κοζάνη


Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης
Αρχείο Δημοσιεύσεων