11/2/18

Απόκριες: Σχέδιο μαθήματος για το νηπιαγωγείο σε ένα ebook
 Πάνω από 40 διαθεματικές δραστηριότητες, με οδηγίες, πατρόν και φωτογραφίες
·         Στόχοι του ΔΕΠΠΣ αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα
·         Χώρο για προσωπικές καταγραφές με οδηγίες
·         Ολόκληρο το θεωρητικό πλαίσιο
·         Αυτό το βιβλίο για τις Απόκριες αποτελεί ένα ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος μιας θεματικής προσέγγισης για το νηπιαγωγείο και ένα πολύτιμο βοήθημα για τη νηπιαγωγό.
·         Υπάρχει αναλυτικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, προσδιορισμός της χρονικής τους διάρκειας και επιλογή των μαθησιακών στόχων που επιδιώκονται. Επίσης, υπάρχει ολόκληρο το θεωρητικό πλαίσιο, που εντάσσεται το πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ.
·         Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι ενδεικτικές, αφού πολλές προκύπτουν από τα τρέχοντα γεγονότα και τα αυθόρμητα ενδιαφέροντα των παιδιών. Εσείς λοιπόν, μπορείτε να επιλέξετε από αυτές και να σχεδιάσετε παρόμοιες διαθεματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις επιδιώξεις σας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης σας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια: