11/2/18

Κάθε σχολική μονάδα θα ορίσει έναν εκπαιδευτικό, συντονιστή επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ


Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται συντονιστής επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ, ο οποίος σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου , έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ και της συνολικής συνεργασίας με αυτό. Είναι ο εκπαιδευτικός του Τμήματος  ένταξης, όπου υπάρχει ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει ορίζεται άλλος εκπαιδευτικός από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Συνεργασία και διασύνδεση του Κ.Ε.Σ.Υ με τις σχολικές μονάδες

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί, κοινό και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της  ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό.  

Κάθε μέλος του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων  και λειτουργεί ως το πρόσωπο επαφής και αναφοράς των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων με το ΚΕΣΥ

Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται συντονιστής επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ, ο οποίος σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου , έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ και της συνολικής συνεργασίας με αυτό. Είναι ο εκπαιδευτικός του Τμήματος  ένταξης, όπου υπάρχει ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει ορίζεται άλλος εκπαιδευτικός από τον Σύλλογο Διδασκόντων.


Στις σχολικές μονάδες την ευθύνη υποστήριξης παρακολούθησης της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας  συγκεκριμένων μαθητών έχει η ΕΔΕΑΥ, όπου υπάρχει. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στην ομάδα που αποτελείται από τον Διευθυντή του σχολείου, από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματις, τον συντονιστή επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ, με τη συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή καθώς και τον ίδιο το μαθητή όπου αυτό ενδείκνυται.
Δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο
Δεν υπάρχουν σχόλια: