5/12/17

Το εκπαιδευτικό υλικό για πρόσφυγες και μετανάστες από το πρόγραμμα Xenios Zeus Erasmus Plus KA2Το Xenios Zeus είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται για 24 μήνες (από 01-09-2016 έως 31-08-2018) με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus”  μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Εrasmus+ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με εταίρους: 1) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Παιδαγωγικό Τμήμα και Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας), 2) το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή), 3) το Πανεπιστήμιο της Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE), 4) την H.R.Y.O. της Ιταλίας (Μ.Κ.Ο. για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε νέους), 5) το Δήμο Παιονίας (Πολύκαστρο Κιλκίς), 6) το Δήμο Δέλτα (Διαβατά), 7) το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης) και 8) τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Το παρόν έργο έχει ως στόχο να αλλάξει την επικρατούσα κατάσταση και τους τρόπους με τους οποίους οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille της Γαλλίας και η H.R.Y.O. της Ιταλίας, σε συνεργασία με τους Δήμους Παιονίας και Δέλτα, θα αντιμετωπίσουν τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, σε εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό επίπεδο. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης με αντίστοιχες δράσεις, μέσω τριών βασικών αξόνων-προτεραιοτήτων:

1. Τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για τους πρόσφυγες/μετανάστες και για τους καθηγητές-εκπαιδευτές τους. Το περιεχόμενό του αφορά το υλικό, καθώς και την οργάνωση εργαστηρίων που θα απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, το οποίο θα δημιουργηθεί από τους καθηγητές-εκπαιδευτές και θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησής του από μελλοντικούς χρήστες.

2. Την οργάνωση και την υλοποίηση ημερίδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία. Αυτές θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και ενδιαφερόμενους φορείς που θα αναλαμβάνουν δράση σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών, προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές.

3. Τη χρήση της εργαλειοθήκης από μελλοντικούς χρήστες και το σχεδιασμό μιας πλατφόρμας για την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος, βάσει των αναγκών των προσφύγων/μεταναστών σε κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος, προσαρμοσμένη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Απώτερος στόχος είναι η διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιθύνοντες, καθώς και σε φορείς λήψης αποφάσεων, σκοπεύοντας στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στους πρόσφυγες/μετανάστες και στα παιδιά τους.
Στην ιστοσελίδα του προγράμματος ήδη έχει αναρτηθεί  σχετικό εκπαιδευτικό υλικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: