18/12/17

Με αποδοχές η χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών
Με αποδοχές η χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: