16/12/17

"Η τσάντα στο σχολείο". Στοιχεία για το μεθοδολογικό σχεδιασμό της δράσης


 Κώστας Κλουβάτος
3η Περιφέρεια Σχολ. Συμβούλου Δημοτ. Εκπ/σης Κυκλάδων

Με αφορμή την επικείμενη εφαρμογή της παραμονής της τσάντας στο σχολείο, έστω και μερικώς,  και θεωρώντας ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς θα αποφορτίσει την ελληνική οικογένεια και το μαθητή από το καθημερινό άγος της μεταφοράς της τσάντας και της κατ' οίκον μελέτης, παραθέτουμε πληροφορίες για το πρόγραμμα "Η τσάντα στο σχολείο" που εφαρμόσαμε πιλοτικά ήδη από το 2013.

Το εγχείρημα τότε είχε στεφθεί με επιτυχία όπου το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον ήταν καθολικά υποστηρικτικό (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), ενώ απέτυχε όπου γονείς και μαθητές ήταν επιφυλακτικοί και μη υποστηρικτικοί. Η υλικοτεχνική υποδομή και η δυνατότητα της οικογένειας για πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν καθοριστικές παράμετροι για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Δείτε όλες τις πληροφορίες από την εφαρμογή του προγράμματος παρακάτω, τη σελίδα του προγράμματος στο σχολείο εφαρμογής του (1οΔημ. Σχολείο Νάξου)
Διαβάστε επίσης εδώ τη σχετική Ανακοίνωση που έγινε στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΣΣ (περιλαμβάνεται στον 1ο τόμο του συνεδρίου σ.σ 210-217).  Αν βέβαια απώτερος στόχος είναι η καθολική παραμονή της τσάντας στο σχολείο όλες τις ημέρες της εβδομάδας, είναι βέβαιο ότι απαιτείται δραστική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του σημερινού σχολείου και του περιεχομένου των προγραμμάτων  σπουδών, για να μη λειτουργήσει το όλο εγχείρημα εις βάρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Παρατηρήστε στη σελίδα του προγράμματος ότι προβλεπόταν καθημερινά κατ' οίκον εργασία, με άλλη λογική και φιλοσοφία όμως από τη σημερινή. Εξάλλου, και μόνο η καθημερινή απαλλαγή από τη μεταφορά της τσάντας είχε αλλάξει δραστικά τον τρόπο που τα παιδιά έβλεπαν το σχολείο και την όλη μαθησιακή διαδικασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"


Οι επίσημες οδηγίες για τη σχολική τσάντα και τις κατ' οίκον εργασίεςΔεν υπάρχουν σχόλια: