17/12/17

Γονείς ζητούν ενημέρωση και βαθμολογία το απόγευμα. Έστειλαν επιστολή για την ώρα συνάντησης γονέων και εκπαιδευτικών

Η προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας αποτελούν για το συνδικαλιστικό μας κίνημα και για τους Συλλόγους μας τον πυρήνα της δράσης μας.
Ειδικά σε μια περίοδο συντηρητικών μνημονιακών αναδιαρθρώσεων που εφαρμόζουν πιστά τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ όσο και η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα του αγώνα για την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι υπόθεση του καθενός μας προσωπικά, των Συλλόγων Διδασκόντων και των Συλλόγων μας.
Στην προσπάθεια τους να κουτσουρέψουν τις οποιεσδήποτε κατακτήσεις μας -με την ανοχή ή και τη στήριξη από την κοινωνία- χρησιμοποιούν από την “ιδεολογική” τους φαρέτρα ψεύτικα έως και γελοία επιχειρήματα. Έχουμε ακούσει λοιπόν για τους “τεμπέληδες δασκάλους”, τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται ελάχιστα,τους δασκάλους που δεν ξέρουν μαθηματικά, τις νηπιαγωγούς με τις δωδεκάποντες γόβες και δεκάδες ακόμα γελοιότητες.
Βέβαια τις περισσότερες φορές η προσπάθεια τους όχι απλά είναι ανεπιτυχής, αλλά γίνεται και κατανοητή η στόχευση τους. Η λογική του “διαίρει και βασίλευε” είναι το όπλο τους για να καταφέρουν να περνούν την αντιλαϊκή πολιτική τους χωρίς αντιδράσεις. 
Επίσης το υπουργείο Παιδείας μέσα στο καλοκαίρι προχώρησε στην έκδοση του Π.Δ.79/2017 που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Παρά την κριτική που επί μία σχεδόν 20ετία δέχονταν τα προηγούμενα Π.Δ. και το αίτημα για αλλαγή τους στην κατεύθυνση της εύρυθμης και κυρίως δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το νέο Π.Δ. έρχεται να εξυπηρετήσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις και τις επιταγές Ε.Ε. και ΟΟΣΑ, να περιορίσει την όποια δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου και να περικόψει εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Συγχρόνως, όχι τυχαία, δεν επιλύει βασικά ζητήματα της λειτουργίας του σχολείου, όπως είναι η ώρα ενημέρωσης των γονέων  από τους εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
“κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου και του εκπαιδευτικού του τμήματος προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι συναντήσεις αυτές με τους γονείς των μαθητών προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/ κηδεμόνων σε αυτές, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985”.
Είναι αυτονόητη, από την πλευρά μας και του Συλλόγου μας, η θέση ότι δεν μπορεί να υποχρεώνεται κανένας εκπαιδευτικός να εργαστεί πέρα από το εργασιακό του ωράριο. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 16ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Θέμα: ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αποστολέας Σύλλογος Γονέων
Ημερομηνία 15-12-2017 - 17:20

Αξιότιμοι Κύριοι, 
Με αφορμή τον προσδιορισμό της ώρας επίδοσης της βαθμολογίας στο σχολείο μας καθώς επίσης και για τις ώρες της μηνιαίας ενημέρωσης, υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση μεταξύ ημών των γονέων και του συλλόγου διδασκόντων. Ο μεν σύλλογος διδασκόντων ισχυρίζεται ότι: "Με βάση (όπως και εσείς γνωρίζετε) το νέο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπ. Παιδείας, οι συναντήσεις Γονέων & Εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνονται εντός εργασιακού και εκτός διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών."
Κατά την άποψή μας, παραλείπει να λάβει υπόψη την υπουργική απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017, η οποία είναι πιο πρόσφατη από το επικαλούμενο ΠΔ, όπου στο "Άρθρο 6 Τελικές Διατάξεις" αναφέρει ότι: "Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α., γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με την παρ, 8, του άρθρου 13, του Ν. 1566/1985"
Και στη συνέχεια αγνοείται η "παρ, 8, του άρθρου 13, του Ν. 1566/1985", η οποία λέει: "Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα" Εάν κάποιος εργαστεί 6 ώρες ημερησίως επί 5 ημέρες, θα έχει εργαστεί 30 ώρες, οπότε η πρόταση " ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα" θα ήταν πλεονασμός εάν δεν εννοούσε ότι το εξάωρο είναι δυνατό, υπό προϋποθέσεις ενδεχομένως, να παρακαμφθεί, και να αποκατασταθεί με τον περιορισμό των 30 ωρών.
Σε αυτή την ερμηνεία, συνηγορεί και η ΔΟΕ με το υπ.αρ. πρωτ. 247/19-10-2017 έγγραφο προς τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε., όπου στο άρθρο "2.Υποχρεωτικές υπερωρίες" αναφέρει ότι "Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ιδίου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα"
Αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι δυνατό να ζητηθεί υπηρεσιακώς ή ακόμα και να προσφερθεί εθελοντικώς από τον σύλλογο διδασκόντων, η παροχή της υπηρεσίας της επικοινωνίας γονέων-διδασκάλων και επίδοσης βαθμολογίας, εκτός τακτικού ωραρίου, με απολύτως νόμιμο τρόπο, αναγνωρισμένο ακόμα και από το συνδικαλιστικό όργανο. Ο νομοθέτης με σαφήνεια αναγνωρίζει την ανάγκη εξυπηρέτησης της πλειονότητας των γονέων, και δίνει και την αναγκαία ευελιξία, χωρίς να θίγεται το συνολικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Ως εκ των παραπάνω θα επιθυμούσαμε την ερμηνεία σας για τις ώρες επίδοσης βαθμολογίας καθώς επίσης για τις ώρες της μηνιαίας ενημέρωσης, καθώς αυτές είναι 10, και μαζί με λοιπές εκδηλώσεις του σχολείου, ξεπερνάνε κατά πολύ, ακόμα και τον θεσμοθετημένο αριθμό γονεϊκών αδειών (όσων γονέων μπορούν, στην απορυθμισμένη αγορά εργασίας, ακόμα να έχουν).
Θεωρούμε ότι είναι δυνατή η απογευματινή επίδοση βαθμολογίας, δύο φορές τον χρόνο, καθώς και ενημέρωση μία φορά τον μήνα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία εκ των προτέρων Με την ελπίδα μίας άμεσης απάντησης, δεδομένης της πίεσης των ημερομηνιών.

 -- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
www.16dimchal.org sgk.16dimchal@gmail.com

Η απάντηση του  Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε "Ο Περικλής"


http://www.syllogosperiklis.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: