21/12/17

Ανακοίνωση για τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής Διευθυντών/ντριών και Προϊστάμενων των Δημοτικών Σχολείων και ΝηπιαγωγείωνΣύλλογος εκπ/κών ΠΕ Αμαρουσίου

Θέμα: « Αναφορικά με τις διαδικασίες απόκτησης ψηφιακής υπογραφής των Δ/ντών – Δ/ντριών και Προϊστάμενων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας αλλά και όλης της χώρας».

Με βάση το υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. Φ.8/13635 της 18 – 12 – 2017  έγγραφο της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής καλούνται οι Δ/ντές – Δ/ντριες και Προϊστάμενες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας με βάση τα: α) Ν. 4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/02-12-2016) και β) Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.60/24924/ 26 Ιουλίου 2017εγκ.Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να προχωρήσουν σε μια εξαιρετικά χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία με διαδικασίες ιδιαίτερα πιεστικές από άποψη χρόνου (μέχρι τις 31 – 12 – 2017 υποχρεωτικά) για να αποκτήσουν «ηλεκτρονική» υπογραφή οι ίδιοι/ίδιες και τα σχολεία και νηπιαγωγεία που προΐστανται. Μάλιστα από τους εν λόγω Δ/ντές – Δ/ντριες και Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων ζητείται να υποβάλουν ακόμα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους στη διάθεση της υπηρεσίας (εκτός του Α. Φ. Μ. ακόμα και οι προσωπικοί τους κλειδάριθμοί τους για την πρόσβασή τους στο ΤΑΧΙSNET του καθενός/καθεμιάς.

Θεωρώντας απαράδεκτη τη σπουδή αυτή της υπηρεσίας για την απόκτηση «ηλεκτρονικών» υπογραφών των διοικητικών προϊστάμενων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας και ενταγμένη απόλυτα στις εκπεφρασμένες και υλοποιούμενες πολιτικές της κυβέρνησης και του ΥΠΠΕΘ περί «αυτονομίας» της σχολικής μονάδας καταγγέλλουμε την υλοποίηση και εφαρμογή τέτοιου είδους πολιτικών ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά την κατάθεση ακόμα και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των Δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικών) προκειμένου να εξασφαλίσουν την κατοχή της περιβόητης ηλεκτρονικής υπογραφής.


Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στα μέλη του σωματείου μας, ώστε να μην καταθέσουν κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο τους στη διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής και καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παγώσουν άμεσα οι παραπάνω διαδικασίες (να δοθεί σχετική παράταση στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου) για να εξευρεθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: