7/12/17

Γιατί θέλουν τον εκπαιδευτικό στο σχολείο μέχρι τις 2 το μεσημέρι.Τι θα κάνει μετά το μάθημα;

Η αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων, η οποία σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα εφαρμοστεί, απαιτεί επιπλέον χρόνο  πέρα από αυτόν που αφιερώνεται  για τη διδασκαλία. Η   θεωρία περί αυτοαξιολόγησης  σχολικής μονάδας  θέλει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν αυξημένη συνεργατικότητα με διάφορους τρόπους.

Εκπαιδευτικοί σε άλλες χώρες,  που εφαρμόζεται η αυτοαξιολόγηση,  αφιερώνουν πολύ χρόνο  για αυτή τη διαδικασία. Είναι γνωστές όμως και   οι αντιδράσεις τους για την κατανάλωση της ζωτικής τους ενέργειας  από τη διδασκαλία  με την αύξηση της γραφειοκρατίας στο σχολείο που δημιουργεί η αυτοαξιολόγηση. Το fresh-education είχε δημοσιεύσει  ένα σχετικό άρθρο: «Οι Αυστραλοί εκπαιδευτικοί κουράστηκαν με την αυτοαξιολόγηση θέλουν να ασχοληθούν με το μάθημα» που αναδεικνύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχολικές μονάδες που αυτοαξιολογούνται και μάλιστα με εκπαιδευτικούς που παίρνουν πενταπλάσιους μισθούς από τους Έλληνες συναδέλφους τους.

Επίσης η πρόθεση για περισσότερη σχολική αυτονομία( ως τώρα δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων) , που πάει «πακέτο» με την αυτοαξιολόγηση, θα δημιουργήσει διαφορετικές  εκπαιδευτικές ανάγκες  που και αυτές θα απαιτήσουν επιπλέον χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα.

Σε γενικές γραμμές η αύξηση των υποχρεωτικών ωρών παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο, ,   γίνεται  για να εξευρεθεί ο απαραίτητος χρόνος :

1.για τις συνεδριάσεις  του Σ.Δ σε ζητήματα αυτοαξιολόγησης και για άλλα θέματα.

2. για ενδοσχολικές επιμορφώσεις

3. για συζητήσεις/συνεργατικότητα/ επαφές   ομάδων   εκπαιδευτικών για ζητήματα αυτοαξιολόγησης/διδακτικής/σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού

Όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ενός τέτοιου μέτρου δε θα είναι τα αναμενόμενα διότι:

1. Δεν υπάρχει σταθερότητα εκπαιδευτικού προσωπικού. Πολλοί εκπαιδευτικοί  δεν εργάζονται σε ένα μόνο σχολείο αλλά σε περισσότερα. Η επαφή τους με τις αυτοαξιολογήσεις  και η συμμετοχή τους στους ΣΔ, της κάθε σχολικής μονάδας που υπηρετούν, θα είναι αποσπασματική .

2. Θα συνεχίζεται ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών από τους Σ.Δ που εργάζονται στο ολοήμερο σχολείο.

3. Η σύνθεση των Σ.Δ των σχολείων  δεν είναι συμπαγής αλλά διαφορετική καθημερινά

3. Οι   εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι από τις μειώσεις  μισθών αλλά και το «κοινωνικό φορτίο» που έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια.

4. Τα στενά χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, που έχουν ήδη τεθεί, αποκλείουν την έκφραση γνώμης και   των ίδιων των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις αλλαγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: