31/12/17

Από το 2020 και μετά θα ξαναδούν αύξηση στο μισθό τους πολλοί εκπαιδευτικοί.


Το πρωτοφανές παράδοξο του μη συνυπολογισμού της διετίας 2016-2017 σε καμία φάση ωρίμανσης του μισθολογίου 

(Απόσπασμα από τη μελέτη του Κέντρου Εκπαιδευτικών μελετών και Τεκμηρίωσης ΟΛΜΕ)

Δυστυχώς, ο νόμος για το νέο μισθολόγιο προβλέπει ότι η μισθολογική εξέλιξη «ξαναπαγώνει» για 2 χρόνια. Δηλαδή από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2017. Έτσι για να πάρουμε αύξηση από ωρίμανση (αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου), θα πρέπει να διανύσουμε τον επί πλέον χρόνο που επομένει (έως και δύο έτη μετά την 31/12/2017), από τυχόν πλεονάζοντα στις 1/1/2016, στη θέση των 2016 και 2017 με το νέο «ξεπάγωμα» που θα γίνει την 1/1/2018. Και αυτό διότι ο σχετικός νομος ν. 4354/16- 39 12-2015 προβλέπει και «εξαφάνιση» αυτών των δύο εργασιακών ετών εκτός του «ξαναπαγώματος» από τις 1/1/2016.

Επομένως:

 α) Όσοι είχαν οποιαδήποτε αύξηση από ωρίμανση την 1/1/2016 αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου θα έχουν την 1/1/2020, δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Στη φάση αυτή θα υπολογιστεί και ο τυχόν πλεονάζων χρόνος κάθε εκπαιδευτικού που υπήρξε την 1/1/2016, άρα για όσους έχουν πλεονάζοντα χρόνο, η ωρίμανση θα έρθει νωρίτερα (χωρίς να προστεθούν τα δύο εργασιακά έτη 2016 και 2017).

β) Όσοι είχαν ο αύξηση την 1/1/2016 θα έχουν αύξηση όταν εξαντλήσουν την όποια προσωπική τους διαφορά. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη του μισθολογικού βήματος (στους ΠΕ 59€) η νέα αύξηση θα γίνει πολύ αργότερα της 1/1/2020...

Είναι φανερό, ότι το πάγωμα από την 1/1/2016 έως 31/12/2016 και η διαγραφή της διετίας 2016-2017 δείχνουν ότι το μισθολόγιο αυτό δεν αποτελεί ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη. Εάν μάλιστα μαζί συνυπολογίσουμε και το νέο θεσμό της «Προωθημένης Μισθολογικής Εξέλιξης», βλέπουμε ότι η δομή του μισθολογίου του ν. 4354/16-12-2015 ευθέως αντίθετη με όλες τις αποφάσεις του κλάδου (συνέδριο 2013, 2015, σύνοδοι προέδρων, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: