28/1/18

Νέος Πίνακας Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων( Ιανουάριος 2018). Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίεςΕπικαιροποιημένος πίνακας (  Ιανουάριος 2018) με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του υπουργείου Υγείας καθώς και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά
Δεν υπάρχουν σχόλια: