29/12/17

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημολογίας: "Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα της γνώσης"
Τα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημολογίας του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», με τον τίτλο Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα της γνώσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015 στην πόλη της Καβάλας

Τίτλος: Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα της γνώσης
Υπότιτλος: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημολογίας

Συντελεστές
Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσαρού, Μαρία Παπανίκου

Σύντομη περίληψη

Η φύση της γνώσης, το εφικτό και ο ρόλος της αποτέλεσαν διαχρονικό ανθρώπινο προβληματισμό, με εξέχουσα εκπροσώπηση στον ετερογενή χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Ο παρών Τόμος περιλαμβάνει τα άρθρα που υποβλήθηκαν για τα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημολογίαςτου Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», με τον τίτλο Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα της γνώσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015 στην πόλη της Καβάλας, υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας και τη στήριξη τοπικών φορέων. Με αφετηρία τη διαπίστωση και πρόθεση διαχείρισης του κατακερματισμού των γνωστικών περιοχών και της ιστορικά αναγκαίας ίσως επιστημονικής εξειδίκευσης, στόχοι του εγχειρήματος στάθηκαν (α) η παρουσίαση του σημείου εξέλιξης των επιμέρους γνωστικών περιοχών αντιπροσωπευτικά και η εξέταση της δυνατότητας συμβολής τους στην περαιτέρω επιδίωξη της ευδαιμονίας του ανθρώπου και αναζήτησης του αγαθού και (β) η ανίχνευση και κατάδειξη της ενότητας της γνώσης, ένα κάλεσμα για σύγκλιση και περαιτέρω συνεργασία ειδικότερα μεταξύ θετικών και κοινωνικών επιστημών, και η προαγωγή της διαθεματικότητας. Δεν υπάρχουν σχόλια: