14/9/17

Oδηγίες από Σχολικό Σύμβουλο για την αρχική συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών της τάξηςΚλουβάτος Κων./νος

Εν όψει των αρχικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών της τάξης τους, παραθέτουμε κάποιες προτάσεις μας για το θέμα αυτό, επειδή είναι αναμφισβήτητα καθοριστικής σημασίας για να κυλήσει όλη η σχολική χρονιά με επιτυχία και χωρίς προβλήματα. Προτείνουμε:

1.    Η πρώτη συνάντηση να προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατόν, αφού όμως ο εκάστοτε εκπαιδευτικός έχει ολοκληρώσει το μεθοδολογικό του σχεδιασμό, έχει κατασταλαγμένο τον τρόπο που θα διαχειριστεί την τάξη, τη διδακτέα του ύλη, τα διαθεματικά προγράμματα που θα αναλάβει, τις εκπαιδευτικές εξόδους από το σχολείο, τα βιβλία, τα τετράδια, τις κατ’ οίκον εργασίες, τη συμπεριφορά των μαθητών, τη συνεργασία με τους γονείς κ.ο.κ. Για να δρομολογηθούν σωστά τα παραπάνω, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να μελετήσει τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύληςhttp://klouvatos.mysch.gr/anakoinoseis_2016_2017.htm#exorthologismos και όλα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στον ιστότοπό μας φάκελο με τις σημαντικότερες οδηγίες για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου http://klouvatos.mysch.gr/2017-2018/fakelos_enarxis_2017-2018.zip. Το νέο Π.Δ. 79/2017 θα πρέπει επίσης να μελετηθεί προσεκτικά, λόγω των σημαντικών αλλαγών που εισάχθηκαν για διάφορα ζητήματα.   
2.    Στη συνάντηση αυτή να δοθούν σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες για τη διδακτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε κάθε μάθημα, οδηγίες για τον τρόπο μελέτης στο σπίτι (εξυπακούεται ότι η κατ’ οίκον μελέτη ανατίθεται με φειδώ και μόνο όπου υπάρχει ανάγκη (βλέπε σχετικές εγκυκλίους στο φάκελο έναρξης) και να οριστεί ο τρόπος επικοινωνίας – ενημέρωσης – ανατροφοδότησης μεταξύ εκπ/κού και γονέων.  
3.    Όπου κριθεί ότι ενδείκνυται, αναγνώστε ή παραπέμψτε τους γονείς στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εγκυκλίους που αναφέρονται σε συγκεκριμένα ζητήματα και κυρίως αυτές που αφορούν στις πρόσφατες αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου  (βλέπε Π.Δ. 79/2017) και τις κατ' οίκον εργασίες. Εναλλακτικά μπορείτε να τους παραπέμψετε στον ιστότοπό μαςhttp://klouvatos.mysch.gr, στον οποίο μπορούν να βρουν πρόσθετο χρήσιμο υλικό για πολλά θέματα που τους αφορούν.   

Οπωσδήποτε να γίνει σαφές στους γονείς ότι:

·         Η ώρα προσέλευσης (8.00 - 8.15) πρέπει πάση θυσία να τηρηθεί απαρέγκλιτα από όλους, διαφορετικά διακόπτεται η μαθησιακή διαδικασία και ο μαθητής χάνει πολύτιμο μαθησιακό χρόνο. Το ίδιο σημαντικό είναι να τηρηθεί η έγκαιρη παραλαβή των μαθητών την ώρα λήξης των μαθημάτων. Κανένας γονέας δεν εισέρχεται και δεν παραμένει στο σχολικό χώρο, ούτε μεταφέρει την τσάντα του μαθητή. Εισέρχονται μόνο κατά τις προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις ή όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη.
·         Για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών οι γονείς να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για το ποια πρόσωπα θα μπορούν να παραλαμβάνουν το μαθητή ή αν αυτός θα αποχωρεί μόνος του με ευθύνη δική τους ή με μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, θα ενημερώνεται εγκαίρως ο γονέας, ο οποίος θα δίνει τη συγκατάθεσή του και θα αναλαμβάνει την ασφαλή αποχώρηση του μαθητή (βλέπε Π.Δ. 79/2017).
·         Ο έλεγχος της τσάντας από τους γονείς να είναι καθημερινός – κυρίως στις μικρές τάξεις. Ο  έλεγχος αφορά στο (α) αν υπάρχουν ή έχουν ολοκληρωθεί οι κατ’ οίκον εργασίες, (β) αν υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα από το σχολείο και (γ) ότι δε μεταφέρεται άσχετο υλικό προς το σχολείο.
·         Να επιδιώκεται από τους γονείς η μελέτη στο σπίτι να ολοκληρώνεται από το μαθητή χωρίς την παρέμβαση άλλου προσώπου, με εξαίρεση τους μικρούς μαθητές που τον πρώτο καιρό ίσως χρειάζονται βοήθεια.
·         Κάποια βιβλία, τετράδια και άλλα υλικά (π.χ μπλοκ ζωγραφικής ή μπογιές) θα παραμένουν στο σχολείο, κάποια άλλα ενδεχομένως στο σπίτι (βλέπε σχετικά τις οδηγίες μας και τις σχετικές εγκυκλίους που περιλαμβάνονται στο φάκελο έναρξης).
·         Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή άλλη ιδιαιτερότητα στο μαθητή για την οποία πρέπει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει, οφείλει ο γονέας να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό της τάξης.
·         Αν στο σπίτι παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά του μαθητή που δεν εξηγείται εύκολα, ο γονέας θα πρέπει να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό για να διερευνηθεί αν η αιτία βρίσκεται στο σχολικό περιβάλλον και αντιστρόφως.
·         Η διδακτική διαχείριση των μαθημάτων έχει διαφοροποιηθεί από παλαιότερα λόγω του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης.   
·         Η μαθησιακή διαδικασία εντός και εκτός τάξης είναι αποκλειστική ευθύνη του / της εκπαιδευτικού και οι γονείς δεν εμπλέκονται, μπορούν όμως να διατυπώνουν την άποψή τους ως ανατροφοδότηση.  
·         Για οτιδήποτε προβληματίζει τους γονείς σχετικά με το παιδί τους ή τη λειτουργία της τάξης, οφείλουν αυτοί να απευθύνονται αρχικά στον ίδιο εκπαιδευτικό της τάξης. Αν το πρόβλημα (κατά τους γονείς) δεν επιλύεται εν ευθέτω χρόνω, επανέρχονται στον εκπαιδευτικό της τάξης ή στο Δ/ντή του σχολείου. Αν το πρόβλημα είναι παιδαγωγικής φύσεως και συνεχίζει να παραμένει άλυτο, μπορούν και οφείλουν να απευθύνονται στο σχολικό Σύμβουλο, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχει κάθε εκπαιδευτικός στους γονείς (Κλουβάτος Κων/νος -Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων - Σχολή Ουρσουλινών -84300 – Νάξος - τηλ/φαξ: 2285024506, κινητό: 6972124533, emailklouvatos@sch.gr – site:http://klouvatos.mysch.gr). Όσο πιο ξεκάθαρη γίνει αυτή η διαδρομή επικοινωνίας, τόσο καλύτερα επιλύονται τα ενδεχόμενα προβλήματα.

Είναι επίσης σημαντικό από τη συνάντηση αυτή να διασφαλιστούν κάποιες παράμετροι που έχουν αποφασιστική σημασία στην πρόοδο και την αποδοτικότητα των μαθητών και ολόκληρης της τάξης:

·         Η εμπιστοσύνη των γονέων στο πρόσωπο του/της  εκπαιδευτικού και στον τρόπο που αυτός/ή λειτουργεί
·         Η διάθεση των γονέων να προβάλλουν θετικά στους μαθητές την εικόνα του /της εκπαιδευτικού και του σχολείου
·         Η συνέπεια λόγων και πράξεων και η τήρηση των κανόνων καλής συνεργασίας από όλες τις πλευρές (μαθητές, γονείς εκπαιδευτικοί)

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων, λόγω των αλλαγών στα ωρολόγια προγράμματά τους και στο συνολικό τρόπο λειτουργίας τους, θα πρέπει να ενημερώσουν τους γονείς επιπροσθέτως για όλες τις πρόσφατες αλλαγές και να τονίσουν τη σημασία τους, καλώντας τους να υποστηρίξουν εμπράκτως τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου (απαρέγκλιτη τήρηση ώρας αποχώρησης: 16.00).


Δεν υπάρχουν σχόλια: