11/9/17

Αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης στην εκπαίδευση;
Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών ΕΡΧΕΤΑΙ… αρέσει δεν αρέσει…

.....................
Να το δούμε αναλυτικά…

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως αυτοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης, γνωρίζουν πλέον ότι το σύστημα καταγραφής σχολικών δεδομένων MySchool, δεν επιτηρείται απλώς, αλλά παρακολουθείτε και μελετάται σε καθημερινή βάση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, «κλειδώνοντας» κατά περίπτωση στοιχεία και δίνοντας αποτελέσματα, όπως συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες με τον αριθμό μαθητών ανά τάξη και τμήμα, τις υπεραρριθμίες εκπαιδευτικών, κλπ.
Το ίδιο θα γίνει με α) τις απουσίες μαθητών, -ήδη αρκετές ΕΔΕ διεξάχθηκαν ή διεξάγονται για σχολικές μονάδες που δεν καταχωρούσαν τις απουσίες των μαθητών στο MySchool-, β) την απασχολησιμότητα των εκπαιδευτικών, γ) την διδαχθείσα διδακτική ύλη και δ) με την βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών.

Ειδικά για την τελευταία, σήμερα δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική επάρκεια των τελευταίων. Αυτό το «κομμάτι» για την κατ’ αρχή αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών έρχεται να καλύψει η Τράπεζα Θεμάτων.
Τόσο η κλήρωση απ’ αυτή των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων, όσο και η βαθμολόγηση των γραπτών των μαθητών ανώνυμα και από εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών μονάδων, θα συμβάλλουν στην αξιόπιστη εξαγωγή αριθμητικών ποιοτικών δεδομένων για κάθε σχολική μονάδα και εκπαιδευτικό. Ουσιαστικά και με άλλα λόγια η Τράπεζα Θεμάτων θα λειτουργήσει με τα αποτελέσματα των ενδοσχολικών εξετάσεων που θα προκύψουν, ως το βασικό εργαλείο της ποιοτικής και αδιάβλητης αξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών, χωρίς αν απαιτηθεί η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα…

Ο τελευταίος, θα ασχολείται μόνο με τα αριθμητικά ποιοτικά δεδομένα της αξιολόγησης που θα εξάγονται μέσα από τις καταγραφές του MySchool, χωρίς να απαιτείται η προσωπική επαφή που προκαλεί ενστάσεις και τριβές μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή.
Για τον ρόλο αυτού του ιδιότυπου αξιολογητή, προορίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, είτε οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, αν και συγκεντρώνουν μικρές πιθανότητες, είτε οι Σχολικοί Σύμβουλοι, για τους οποίους το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα πρόκειται να αλλάξει, προσθέτοντας τους για πρώτη φορά και «υπηρεσιακές ευθύνες».
Σύμφωνα με πληροφορίες η Κυβέρνηση και ειδικότερα η ηγεσία Υπουργείο Παιδείας, είναι αποφασισμένη να εισάγει το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αφενός γιατί αυτή περιλαμβάνεται στη συμφωνία που αποδέχθηκε για τις βέλτιστες πρακτικές στο εκπαιδευτικό σύστημα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (Έκθεση ΟΟΣΑ), αφετέρου, η εισαγωγή της, έστω και κατ’ αρχή, αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για να υπάρξουν αποτελέσματα στην επερχόμενη 3η αξιολόγηση του μνημονιακού προγράμματος που έχει υπογραφεί με τους Θεσμούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Eγκύκλιος για άμεση κατάργηση βιβλίων σχολικών μονάδων. Νέοι ρόλοι στους σχολικoύς συμβούλους.Ηλεκτρονικός έλεγχος ωρολογίων προγραμμάτων και ηλεκτρονική διακυβέρνηση από το myschool.Όλη η δημοσίευση εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: