7/8/17

Πίνακες και αιτήσεις αναπληρωτών( Νέα ενημέρωση)
Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πίνακες κι αιτήσεις :
Πίνακες
Όσον αφορά την πρωτοβάθμια το...πάρε δώσε του Υπουργείου με το ΑΣΕΠ τελείωσε. Μια τελευταία απόφαση για μικροδιορθώσεις αναμένεται κι η ανάρτηση των πινάκων μπορεί να γίνει άμεσα αν και στο Υπουργείο αυτό προσδιορίζεται από την Παρασκευή έως και 20/8, πιθανόν για να δοθούν όλοι ταυτόχρονα.

Αιτήσεις
Το διάστημα που θα γίνουν οι αιτήσεις θα καθοριστεί από το πότε θα βγουν οι δεύτερες αποσπάσεις των μόνιμων. Σε περίπτωση που αυτές πάνε προς τα τέλη Αυγούστου, η προκήρυξη θα βγει με ημερομηνίες τέτοιες που να καλύπτουν, έστω και την τελευταία μέρα, την ανακοίνωση των αποσπάσεων.
ΠΑΣΑΔ


Δεν υπάρχουν σχόλια: