2/8/17

Χωρίς βαθμολογία όλοι οι τίτλοι προόδου για τους μαθητές του Δημοτικού.

 Τίτλους προόδου χωρίς βαθμολογία θα παίρνουν οι μαθητές  του Δημοτικού όταν εγγράφονται στην επόμενη τάξη, σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα του ΠΔ 79/2017. Αυτό έως τώρα ίσχυε μόνο σε Α και Β τάξη. Τώρα από ό,τι φαίνεται αυτό θα συμβαίνει μέχρι και την Ε Δημοτικού. 
Οι μαθητές της ΣΤ Δημοτικού όταν απολύονται θα παίρνουν τίτλο  σπουδών που θα αναγράφεται η βαθμολογία.


ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

 Αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αργότερα θα ξεκινούν τα μαθήματα

 

Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων με το νέο Προεδρικό Διάταγμα

 

Πάλι προβλέπεται η μυστική ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στο Νέο Π.Δ 79/2017

 


Νέο Π.Δ Πώς θα γίνεται η κατανομή τάξεων στο Δημοτικό Σχολείο
Δεν υπάρχουν σχόλια: