4/8/17

Για τον τρόπο κάλυψης απουσίας εκπαιδευτικού θα αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων
"Το  νέο ΠΔ 79/2017  δίνει   τη δυνατότητα    στον Σ.Δ να αποφασίζει  για τον τρόπο κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού  σε συνεδρίασή του στην αρχή του σχολικού έτους.Η απόφαση αυτή όμως μπορεί και να τροποποιείται κατά περίπτωση με άλλη συνεδρίαση και πρακτικό."

Το ιστορικό και τα ερωτήματα που προκύπτουν:

Το καθηκοντολόγιο 2002 στο άρθρο 38 προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί σχολικής μονάδας αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή.

Επίσης  το άρθρο 29 πάλι στο Καθηκοντολόγιο, σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αναφέρει:
   
( Ο Διευθυντής) Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 
Δηλαδή σύμφωνα με αυτό το άρθρο τα πάντα είναι στη δικαιοδοσία του Διευθυντή.Τροποποιεί το πρόγραμμα( βρίσκοντας τον τρόπο) και αναθέτει την κάλυψη του κενού.Το  νέο ΠΔ 79/2017 όμως δίνει  αυτή  τη δυνατότητα   στο Σ.Δ να αποφασίζει  για τον τρόπο κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού 
 σε συνεδρίασή του στην αρχή του σχολικού έτους.Η απόφαση αυτή όμως μπορεί και να τροποποιείται κατά περίπτωση με άλλη συνεδρίαση και πρακτικό.
¨Όμως μήπως τελικά δεν είναι  έτσι ακριβώς, γιατί:

Το ίδιο αναφερόταν για πρώτη φορά και στην εγκύκλιο του Υπουργείου  με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 31/8/2016 με Αρ. Πρωτ.: 139808/Δ1. Όμως πάνω πάνω στην συγκεκριμένη παράγραφο αυτού του άρθρου της εγκυκλίου αναφέρονται  επιπλέον ότι πέραν της απόφασης του Σ.Δ εφαρμόζονται τα άθρα που είναι με μπλε γράμματα. Είναι δηλαδή τα άρθρα του καθηκοντολογίου που αναλύθηκαν παραπάνω, τα οποία δίνουν την αρμοδιότητα εξεύρεσης τρόπου στο Διευθυντή. 
Τι ισχύει τελικά; 


Οι  σχετικές εγκύκλιοι προηγούμενων σχολικών ετών επικαλούνταν για το θέμα της αναπλήρωσης εκπαιδευτικού την εφαρμογή των σχετικών άρθρων από το καθηκοντολόγιο που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και το άρθρο 12 παρ.8 του Ν.1566/1985 σχετικά με την παραμονή των εκπαιδευτικών πέραν του διδακτικού τους ωραρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: