1/8/17

Νέο Π.Δ. Σημαιοφόροι με κλήρωση, τέλος η βαθμολογία

Το νέο Π.Δ 79/2017 για την Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων προβλέπει:

Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου καιo άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με
κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερατου ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΩ  ΤΟ ΝΈΟ ΠΔ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:

 

Αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αργότερα θα ξεκινούν τα μαθήματα

 

 Υπουργείο Παιδείας: Ποιες οι Καινοτομίες του Νέου Προεδρικού Διατάγματος

 

Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων με το νέο Προεδρικό Διάταγμα

 

Πάλι προβλέπεται η μυστική ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στο Νέο Π.Δ 79/2017

 


Νέο Π.Δ Πώς θα γίνεται η κατανομή τάξεων στο Δημοτικό ΣχολείοΔεν υπάρχουν σχόλια: