4/8/17

Πιθανή μείωση των θέσεων εκπαιδευτικών με τις τριμελείς επιτροπές που θα "μοιράζουν" τους επιπλέον μαθητές σε άλλα σχολεία


Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για τη μείωση θέσεων που μπορεί να προκύψει με βάση το νέο προεδρικό διάταγμα :
Καθώς η ίδρυση δεύτερου τμήματος, στην περίπτωση που υπάρχουν 25+ μαθητές, μεταφέρεται στην εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής, η οποία μεταξύ άλλων πρέπει να λάβει υπόψη της και τον αριθμό των μαθητών στ' αντίστοιχα τμήματα των όμορων σχολείων, δημιουργείται σοβαρό θέμα τόσο για τους μόνιμους συναδέλφους όσο και για τους αναπληρωτές, αφού έτσι μπορεί να μειωθούν τα τμήματα και εξ αυτού οι θέσεις.
Σε συνεργασία με την ΔΟΕ θα προσδιοριστούν οι τρόποι αντίδρασης.
ΠΑΣΑΔ είμαστε όλοι εμείς!
Είμαστε όλοι μαζί!
Γίνε μέλος:
https://goo.gl/forms/9Kum0lGRw2bL5d9f2


Συμπληρωματικά και για Νηπιαγωγεία( από fresh-education)


Δεν υπάρχουν σχόλια: