11/8/17

Ποια βιβλία στο Δημοτικό μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται
Τα διδακτικά βιβλία του Παραρτήματος είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο του σχολείου με ευθύνη των διευθυντών των σχολείων και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές την επόμενη σχολική χρονιά. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται. 
ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:


Αλλαγές στον αριθμό των επισκέψεων /εκδρομών και στις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων στο Δημοτικό Σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: