2/8/17

Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων με το νέο Προεδρικό Διάταγμα

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νέο Προεδρικό Διάταγμα (79/2017)   οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα έχουν  σχεδόν τις ίδιες αρμοδιότητες  και καθήκοντα σε σχέση με την Οργάνωση και Λειτουργία των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής τους ευθύνης.

Από τις σχετικές αναφορές στα διάφορα άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος  φαίνεται  ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου διατηρείται  με τα ίδια καθήκοντα, παρά τις συζητήσεις που γίνονταν το τελευταίο διάστημα για κατάργησή του..  


Ενδεικτικά κάποια από τα καθήκοντά του, που δεν αλλάζουν σχεδόν καθόλου είναι:  

Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων  στις σχολικές του μονάδες

Εγκρίνει ωρολόγια προγράμματα, κατανομή τμημάτων και προγράμματα εφημεριών κ.α

Λαμβάνει τον ετήσιο ή τον τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών του μονάδων, μηνιαίες ονομαστικές καταστάσεις  μαθητών στο ολοήμερο κ.α

 Επεμβαίνει συμβουλευτικά σε περιπτώσεις αδυναμίας λήψης απόφασης από τον Σ.Δ( ανάληψη τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη χρονιά, αδυναμία κατανομής τμημάτων κλπ)
Μπορεί να λάβει μέρος στις παιδαγωγικές συναντήσεις του Σ.Δ

Ενημερώνεται για σχολικές δράσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις
.Δεν υπάρχουν σχόλια: