11/8/17

Αλλαγές στον αριθμό των επισκέψεων /εκδρομών και στις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων στο Δημοτικό Σχολείο


Με υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων και προϋπόθεση τα 2/3 των μαθητών η πραγματοποίηση κοντινών επισκέψεων μικρής διάρκειας στο Δημοτικό Σχολείο.
 fresh-education 

Στο νέο ΠΔ 79/2017( άρθρο 16) προβλέπονται τριών ειδών δράσεις:


α) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των μαθητών από το σχολείο, όπως η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι διδακτικές επισκέψεις, οι πολιτιστικές δράσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.. Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω δράσεις απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη\ των Γονέων και Κηδεμόνων τους

β) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εντός σχολείου, όπως είναι οι επισκέψεις και εκδηλώσεις καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών ή ειδικών επιστημόνων που καλούνται στο σχολείο ή την τάξη/ τμήμα για να υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκθέσεις έργων μαθητών, οι τοπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι χορωδίες, οι χορευτικές παραστάσεις, οι αθλητικοί αγώνες, οι σχολικές εορτές, οι εκθέσεις βιβλίων κ.λπ.,

γ) και εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω δράσεις απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων τους.

Διαβάστε:


Αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αργότερα θα ξεκινούν τα μαθήματα


Τι αλλάζει:

Τα 2/3 των μαθητών του τμήματος είναι απαραίτητα και για τις δράσεις   της περίπτωσης (γ)

Οι σχολικές δράσεις/επισκέψεις των περιπτώσεων (α) και (β)  δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος.

Η   ημερήσια  εκπαιδευτική εκδρομή δεν υπολογίζεται  σε αυτές τις (9).  

Οι σχολικές δράσεις/επισκέψεις της περίπτωσης (γ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος και απαιτείται έγγραφη συναίνεση των γονέων


Διαβάστε:

Αλλαγή πλεύσης για τους Σχoλικούς Συμβούλους. Δεν προορίζονται ως αξιολογητές των εκπαιδευτικών. Σε ποια σχολεία προτείνεται να είναι κριτικοί φίλοι


Δεν υπάρχουν σχόλια: