10/8/17

Τέσσερα κριτήρια με τα οποία οι γονείς αξιολογούν την/τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους.


  


Οι γονείς διαμορφώνουν άποψη και αξιολογούν τον εκπαιδευτικό  σύμφωνα με την Ε. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου (2009):

 από τις  συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους γονείς για την επίδοση των παιδιών τους, 

από την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και από τις συναντήσεις που επιζητά ο γονιός με αφορμή κάποιο πρόβλημα που παρουσιάζει ο μαθητής. 

από τις αφηγήσεις των παιδιών τους και την μεταφορά εμπειριών τους από την τάξη. 

Από τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές του, αποτελούν ακόμα μια πηγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους γονείς. Οι γονείς αξιολογούν την ποιότητα και το σκοπό των κατ' οίκον εργασιών (διδακτικό και παιδαγωγικό), αν είναι επίκαιρες και ενδιαφέρουσες.

Διαβάστε εδώ την ενδιαφέρουσα εργασία: "Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών από τη Σκοπιά των Γονέων"

Δεν υπάρχουν σχόλια: