12/8/17

Γονείς και εκπαιδευτικοί θα συνεδριάσουν για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας σίτισης στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  1. Ο Σύλλογος   Διδασκόντων, 
  2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
  3. Ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή


θα συνεδριάσουν το 1o δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου  και θα αποφασίσουν για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας σίτισης των μαθητών που θα εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Στο νέο Προεδρικό Διάταγμα  79/2017 προβλέπεται ότι το Σχολικό Συμβούλιο, δηλαδή:
  1. Ο Σύλλογος   Διδασκόντων, 
  2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
  3. Ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή

θα είναι αυτό που θα συνεδριάσει το 1o δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου  και θα αποφασίσει για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας σίτισης των μαθητών που θα εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.


Σύμφωνα  όμως με την εγκύκλιο για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων 2016-2017  με Αρ.Πρωτ.Φ3/1563/185702/Δ1/03-11-2016/ΥΠΠΕΘ και θέμα:« Διευκρινήσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων» η  διαδικασία της σίτισης   στο ολοήμερο σχολείο ήταν ένα θέμα που αντιμετωπιζόταν από τον Σύλλογο Διδασκόντων.  Στην εγκύκλιο για το θέμα της σίτισης αναφερόταν:
Β. Σίτιση
Το γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους.
Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος στο δημοτικό και η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δεν αναλαμβάνει το ζέσταμα του φαγητού, αλλά βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές των μικρών τάξεων του δημοτικού και του νηπιαγωγείου μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.


Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν τόσο την σίτιση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος όσο και την λειτουργία της σχολικής μονάδας αντιμετωπίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: