21/8/17

Φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης Α και Β Δημοτικού σύμφωνα με το αναλυτικό
 Προτεινόμενα Φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης για την Α και Β Δημοτικού, σύμφωνα με το αναλυτικό  πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στο blog " Στην τάξη με θέα".

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Περιγραφική αξιολόγηση – Α΄ δημοτικού

Δεν υπάρχουν σχόλια: