5/8/17

Το Π.Δ 8/1995 είναι ξεκάθαρο: Η αξιολόγηση του μαθητή σε καμία περίπτωση δεν έχει επιλεκτικό χαρακτήραΣύμφωνα με το Π.Δ 8/1995, για την αξιολόγηση  στο Δημοτικό Σχολείο, η αξιολόγηση του μαθητή σε καμία περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για τον μαθητή 
Επίσης η αξιολόγηση δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση του μαθητή στα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά όπως η προσπάθεια, δημιουργικότητα, συνεργασίες, σεβασμός στους κανόνες του σχολείου κ.α
Η διαδικασία για την  επιλογή σημαιοφόρου  μόνο από την λέξη "επιλογή"  καταμαρτυρεί την διάκριση,  με βάση την αξιολόγησή του μαθητή, παρά την ξεκάθαρη αναφορά του ΠΔ 8/1995 που ισχύει ως τώρα.
Επιπλέον  σημαιοφόροι ως τώρα  δεν ήταν κατ΄ανάγκη  οι μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα, αφού η αξιολόγηση του μαθητή εξαρτάται και από τα άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: