6/8/17

Μια σημαντική παράγραφος του ΠΔ 79 για το τέλος της χαρτούρας στο σχολείο

Μια σημαντική παράγραφος, πιθανόν η πόρτα για οριστικό κλείσιμο της στείρας χαρτούρας-γραφειοκρατίας
Δείτε το 12 (αφού παραβλέψετε το 11 το οποίο επαναλαμβάνει το 8 & 9 και μάλλον γράφτηκε κατά λάθος)


ΠΔ 79/2017 - Άρθρο 20 


Βιβλία, Έντυπα και Ηλεκτρονικά Αρχεία
Υπηρεσιακά βιβλία για το Δημοτικό Σχολείο:
1. Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών
2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής
3. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής
4. Κοινό Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
5. Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.
6. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.
7. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή ή Προϊστάμενου του σχολείου.
8. Βιβλίο Βιβλιοθήκης.
9. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας.
10. Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου.
11. Τα βιβλία Βιβλιοθήκης και Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να τηρούνται τα ανωτέρω βιβλία με ψηφιακό τρόπο και να ρυθμίζονται θέματα τήρησης και χρήσης τους.
Το διαβάσαμε από

Βασίλης ΓιάντσιοςΔΙΑΒΑΣΤΕ

 

Τι γίνεται όταν ο Διευθυντής εισηγείται την κατανομή τάξεων και στον Σ.Δ η πλειοψηφία είναι παλιοί ή νεότεροι εκπαιδευτικοί

 

 

 

Πάλι προβλέπεται η μυστική ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στο Νέο Π.Δ 79/2017

 

 

Νέο Π.Δ Πώς θα γίνεται η κατανομή τάξεων στο Δημοτικό ΣχολείοΔεν υπάρχουν σχόλια: