31/7/17

Δωρεάν βιβλίο (ebook) για Διευθυντές και εκπαιδευτικούς

Το βιβλίο «Eπιστημονικές &Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης» έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των στελεχών παρέχοντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να ενσαρκώσουν με επιτυχία τον ηγετικό τους ρόλο στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Επικεντρώνεται σε τρεις τομείς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης. Οι τομείς αυτοί είναι: (i) οι ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, (ii) οι σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις και (iii) η διαχείριση της σχολικής τάξης. Οι δύο τελευταίοι τομείς απευθύνονται και στους εκπαιδευτικούς
Το επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει σύντομη θεωρητική τεκμηρίωση κάθε θεματικής ενότητας καθώς και τρόπους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

Συγγραφείς:

 Παρασκευά Φωτεινή( Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Παπαγιάννη Αικατερίνη( Σχ. Σύμβουλος Α/θμιας)

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα στελέχη εκπαίδευσης ως εμψυχωτές

Τεχνικές επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων

Ενσωμάτωση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην διδακτική πράξη

Ανάπτυξη της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης

Αξιοποίηση των πολλαπλών μορφών νοημοσύνης στο σχολείο

Καλλιέργεια του κριτικού αναστοχασμού του εκπαιδευτικού

Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων στη σχολική τάξη

Σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης για ειδικές ομάδες μαθητών

Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο

Διαχείριση του στρες στο σχολείο.
Πατήστε εδώ για να διαβάστε το βιβλίο  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: