26/7/17

Κουτσουρεμένος ο μισθός του Αυγούστου
Κουτσουρεμένοι οι μισθοί του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. 
Στις 27 Ιουλίου θα καταβληθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο της Μισθοδοσίας του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.

Στις 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ θα καταβληθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο της Μισθοδοσίας του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017.Διαβάστε την ενημέρωση από  αιρετό    σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στη ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 


Φίλιππος Ευαγγέλου
Η μισθοδοσία μηνός Ιουλίου και Αυγούστου για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί έγιναν αναδρομικές κρατήσεις για τους μήνες Ιανουάριο (ΤΠΔΥ, υπέρ σύνταξης) και Φεβρουάριο (ΤΠΔΥ).
Οι μισθοδοσίες των επόμενων μηνών δεν θα έχουν αναδρομικές κρατήσεις.Υπενθυμίζουμε ότι από τον Μάρτιο έχουμε διαφορές στη μισθοδοσία μας γιατί οι παραπάνω κρατήσεις άλλαξαν τρόπο υπολογισμού. Μέχρι τώρα υπολογίζονταν με βάση το μισθό του Οκτωβρίου του 2011 ενώ από 1/1/2017 υπολογίζονται με βάση τον τρέχοντα μήνα.
Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι να πλήττονται συνάδελφοι με μεγαλύτερα ΜΚ, σε πολλές περιπτώσεις από 45€ έως και 70€ και να ωφελούνται ελάχιστα κάποιοι άλλοι με μικρότερα ΜΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ


Το κόστος αναγνώρισης πλασματικών συντάξιμων χρόνων


Δεν υπάρχουν σχόλια: