28/7/17

Τοποθέτηση Διευθυντών σε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας( Ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης)


Ανακοινώθηκαν  από την Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας οι επίσημες τοποθετήσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων


Δεν υπάρχουν σχόλια: