31/7/17

Ποιες σχολικές μονάδες ΠΕ δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουνΤάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ 
Δεν υπάρχουν σχόλια: