28/7/17

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ ΠειραιάΠεριφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

«Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά».Δεν υπάρχουν σχόλια: