30/7/17

Με το άνοιγμα των σχολείων ο νέος νόμος. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων


Ένας νέος νόμος έρχεται στην εκπαίδευση και μάλιστα με το άνοιγμα των σχολείων. Το χρονοδιάγραμμα του τριετούς σχεδίου( διαβάστε το εδώ) αναφέρει  σχετικά ότι πρέπει να είναι έτοιμος τον Σεπτέμβρη του 2017. Τα ως τώρα  χρονοδιαγράμματα του τριετούς σχεδίου έχουν τηρηθεί αυστηρά.
Αναλύοντας κάποιες αναφορές, από το πολύ συμπυκνωμένο τριετές σχέδιο για την παιδεία, ο νέος νόμος σε γενικές γραμμές  θα προβλέπει:

1.Τις διαδικασίες και τον έλεγχο της πορείας του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας σε  περιβάλλον  αυτοαξιολόγησης.  

2.Ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του Σ.Δ με νέες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα αποφάσεων που θα συνδέονται στενά με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. 

Σχόλιο: Θα επιχειρηθεί δηλαδή μια διεύρυνση των θεμάτων, για τα οποία θα μπορεί να αποφασίσει  ένας Σ.Δ/σχολική μονάδα, έτσι ώστε να  μπορεί να είναι βιώσιμη και ουσιαστική  η παρουσία  της αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα.
Η μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων αυτής τη μορφής, που  κάνει πιο ισχυρό τον Σύλλογο Διδασκόντων, ήδη άρχισε από το προηγούμενο σχ. έτος 2016/2017( βλέπε σχετική εγκύκλιο για έγκριση εκδρομών και επισκέψεων, γνώμη του Σ.Δ για τον υποψήφιο Διευθυντή  κ.α). 
Αυτά προετοιμάζονται,γιατί χωρίς ισχυρό Σ.Δ/ διεύρυνση αυτονομίας της Σ.Μ, δε μπορούν να «τρέξουν» οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Και αν τρέχουν καμιά φορά, τα αποτελέσματα  καταλογίζονται (στο μεγαλύτερο μέρος τους) σε όσους σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές.
Τώρα, με τις νέες αρμοδιότητες που θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς θα αυξηθεί  η ευθύνη σχεδιασμού και απολογισμού, διότι όλα θα περνούν μέσα από  αυτοαξιολόγηση.  

Αναμένεται λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα στον Σ.Δ να αποφασίζει για:  διαδικασίες στη Σχολική Μονάδα καταρτίζοντας υποχρεωτικά εσωτερικό κανονισμό, οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας, διεύρυνση της δυνατότητας σχεδιασμού της διδασκαλίας στα μαθήματα ή στα σχολικά προγράμματα κ.ά


3.Θα καθοριστούν οι ρόλοι και οι διαδικασίες των εμπλεκομένων μερών στον αρχικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας καθώς και στην υλοποίησή του. Το πλαίσιο συνεργασίας προβλέπει τα μέρη να είναι: ο Σχολικός Σύμβουλος, οι εκπαιδευτικοί ,οι γονείς και οι μαθητές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: