19/7/17

Οδηγίες από το Υπουργείο σε περίπτωση ισοβαθμίας ( Προβλέπεται και κλήρωση διευθυντή σχολική μονάδας)

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ:


Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων διευθυντών με τα μόρια της συνέντευξης από τις ΔΠΕ της χώρας


Η ερώτηση( από Β. Λιόντος αιρετός)
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΕΔΏ

https://vasliondos.blogspot.gr/2017/07/blog-post_192.html
ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ-ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Το διευρυμένο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ) συνεδρίασε σήμερα ανοίγοντας τους φακέλους και προσμετρώντας τα μόρια των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών. Προέκυψαν αρκετές ισοβαθμίες για τις οποίες εκκρεμεί ερώτημα προς το υπουργείο ως προς το με ποια κριτήρια θα καταλάβουν τελικά την αντίστοιχη θέση στον αξιολογικό πίνακα οι υποψήφιοι διευθυντές.
ΑΥΡΙΟ θα συνεδριάσει εκ νέου στις 12:00 το διευρυμένο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ) ώστε μέχρι το μεσημέρι να καταρτισθεί και να αναρτηθεί επίσημα στη σελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων ο πίνακας με το σύνολο των μονάδων όλων των υποψήφιων διαυθυντών.
19-20-21 Ιουλίου θα έχουν το δικαίωμα ένστασης όσοι υποψήφιοι διευθυντές επιθυμούν να το πράξουν.
24 Ιουλίου επικυρώνονται οι πίνακες από το υπηρεσιακό συμβούλιο κατόπιν εξέτασης των πιθανών ενστάσεων.
25 Ιουλίου οι υποψήφιοι διευθυντές θα κληθούν να δηλώσουν σχολικές μονάδες.

https://www.facebook.com/bill.liondos

Δεν υπάρχουν σχόλια: