19/7/17

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων διευθυντών με τα μόρια της συνέντευξης από τις ΔΠΕ της χώρας

Από τις Διευθύνσεις ΠΕ ανακοινώνονται  οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων διευθυντών που περιλαμβάνουν και τα μόρια της συνέντευξης . Ως τώρα έχουν ανακοινωθεί οι πίνακες από τις εξής ΔΠΕ :

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Οδηγίες από το Υπουργείο σε περίπτωση ισοβαθμίας ( Προβλέπεται και κλήρωση διευθυντή σχολική μονάδας)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: