17/7/17

Με πολλά επιστημονικά προσόντα οι Έλληνες εκπαιδευτικοί.


Το φαινόμενο της ενίσχυσης των ακαδημαϊκών προσόντων των εκπαιδευτικών και η επίδρασή του στην ποιότητα της εκπαίδευσηςΤα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται είτε από ιδιωτικούς φορείς είτε και από δημόσιους έρευνες σχετικά με την πορεία εξέλιξης των χαρακτηριστικών και των ποσοτικών μεγεθών των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης πέρα από τα προβλεπόμενα για το διορισμό του. Στα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού περιλαμβάνονται:
 Μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ετήσια ή διετής).
 Απόκτηση άλλου πτυχίου- σχολής ανεξαρτήτου επιστημονικού πεδίου.
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
 Διδακτορικό δίπλωμα.
Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΣΕ που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα για την περίοδο 2002-2014. Συγκεκριμένα, από την έρευνα προκύπτει ότι το 2014 υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 52.844 εκπαιδευτικοί ως διδακτικό προσωπικό με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα. Εξ αυτών, υπολογίζεται ότι το 44,2% (23.339 εκπαιδευτικοί) έχουν μετεκπαιδευθεί (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό), το 18,3% (9.691 εκπαιδευτικοί) κατέχουν άλλο πτυχίο ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, το 31% (16.870 εκπαιδευτικοί) κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) και το 5,6% (2.943 εκπαιδευτικοί) κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα (PhD). Ειδικότερα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ισχύουν τα εξής:
α) Από το σύνολο των 23.339 εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση στο εσωτερικό/εξωτερικό, το 8,6% υπηρετεί στο νηπιαγωγείο, το 29,9% υπηρετεί στο δημοτικό, το 29,35 υπηρετεί στο γυμνάσιο, το 18,8% υπηρετεί στο γενικό λύκειο και το 13,4% υπηρετεί στο επαγγελματικό λύκειο.
β) Από το σύνολο των 9.691 εκπαιδευτικών που κατέχουν άλλο / δεύτερο πτυχίο ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου το 7,9% υπηρετεί στο νηπιαγωγείο, το 54,4% υπηρετεί στο δημοτικό, το 16,8% (ή 1.629 εκπαιδευτικοί) υπηρετεί στο γυμνάσιο, το 11,3% υπηρετεί στο γενικό λύκειο και το 9,7% υπηρετεί στο επαγγελματικό λύκειο.
γ) Από το σύνολο των 16.870 εκπαιδευτικών που κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης το 5,2% υπηρετεί στο νηπιαγωγείο, το 29,7% υπηρετεί στο δημοτικό, το 32,8% υπηρετεί στο γυμνάσιο , το 23,7% υπηρετεί στο γενικό λύκειο και το 8,7% υπηρετεί στο επαγγελματικό λύκειο.
δ) Από το σύνολο των 2.943 εκπαιδευτικών που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης το 2,2% υπηρετεί στο νηπιαγωγείο, το 19,8% υπηρετεί στο δημοτικό, το 37,6% υπηρετεί στο γυμνάσιο, το 33,4% υπηρετεί στο γενικό λύκειο και το 6,9% υπηρετεί στο επαγγελματικό λύκειο.
Σε ό,τι αφορά τους λόγους ενίσχυσης των επιστημονικών προσόντων των εκπαιδευτικών βασικοί παράγοντες θεωρούνται οι ακόλουθοι:
 Η συνεχής ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων σε όλα τα ΑΕΙ.
 Η οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών τόσο στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές όσο και στα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης.
 Οι ρυθμίσεις για την επιλογή στελεχών Εκπαίδευσης που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση (μοριοδότηση) στα επιστημονικά προσόντα.
 Η παροχή κινήτρων οικονομικού χαρακτήρα μέσα από το νέο μισθολόγιο/ βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Η αλλαγή αυτή στο προφίλ του εκπαιδευτικού τα τελευταία χρόνια απάλλαξε τους εκπαιδευτικούς από τον εμπειρισμό και συνέβαλε στην εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογικών πρακτικών στη σχολική πράξη καθώς και στην αναθεώρηση των παραδοσιακών προσεγγίσεων σχετικά με τον κοινωνικό και παιδαγωγικό τους ρόλο.Ωστόσο, παρά τη θετική εξέλιξη που περιγράφηκε παραπάνω, η ποιοτική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης παραμένει ζητούμενο και εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους, όπως την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων, τις υλικοτεχνικές υποδομές, την ενίσχυση του κύρους και του ρόλου του εκπαιδευτικού στην κοινωνία. Αυτό που απαιτείται όμως πάνω απ’ όλα είναι η πίστη και το ουσιαστικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού και η αφοσίωσή του στο εκπαιδευτικό έργο.
 Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017
 makthes.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: