20/7/17

Και κάτω από μονάδα στις συνεντεύξεις σε υποψήφιους διευθυντές με αυξημένα προσόντα
Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που υποψήφιοι διευθυντές με πολλά τυπικά προσόντα  πήραν  χαμηλή βαθμολογία στη συνέντευξη και σε κάποιες περιπτώσεις και κάτω από τη μονάδα 

 

Για παράδειγμα υποψήφιος με μετρήσιμα πάνω από 19 μόρια πήρε στη διαδικασία της συνέντευξης  0,90 μόρια.

 

Επίσης υποψήφιος με μετρήσιμα πάνω από 18 μόρια πήρε στη διαδικασία της συνέντευξης  2,90

 

Σε κάποια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ παρατηρείται μια τεράστια διαφοροποίηση του εύρους βαθμολογίας των συνεντεύξεων και σε άλλα μια μικρή της τάξης των 2 και 3 μορίων.  


Έτσι υποψήφιοι  που πήραν για παράδειγμα πολύ χαμηλές βαθμολογίες από κάποια ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ίσως σε άλλα να είχαν  πάρει πολύ περισσότερα μόρια.

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ:


Ούτε και στην περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων διευθυντών δε λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Σ.Δ

 

 Τελικοί Πίνακες μοριοδότησης Διευθυντών ΔΕ σε όλες τις Δ.Δ.Ε της χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: