11/7/17

Δείτε τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξωτερικού στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ


Αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό, στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ. 
Δείτε τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και ενημερωθείτε για τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας ξένων τίτλων.kesypm 
ΠΑΤΉΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
http://62.103.84.30/2.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: