31/7/17

Τα Κριτήρια και η μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας«Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Διαβάστε εδώ το έγγραφο με τα κριτήρια απόσπασης


Δεν υπάρχουν σχόλια: