31/7/17

Εξετάζεται το ενδεχόμενο το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας να ενταχθεί στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πέντε σχολές με 21 νέα τμήματα τετραετούς φοίτησης που αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία και νέα γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας περιλαμβάνει το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, σύμφωνα με το Βήμα της; Κυριακής.

Το «Βήμα της Κυριακής» παρουσίασε  για πρώτη φορά την τελική πρόταση της επιτροπής που έχει κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας, με όλα τα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το οποίο αναμένεται να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019. Η πρόταση με το σχήμα του νέου Πανεπιστημίου θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αφού πρώτα ολοκληρωθούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών και διευκρινιστούν όλα τα επιμέρους τεχνικά θέματα.

21 νέα τμήματα

Στο νέο ίδρυμα θα δημιουργηθούν 21 νέα πανεπιστημιακά τμήματα τετραετούς φοίτησης που θα προκύψουν από τη συγχώνευση 37 τμημάτων (40 μαζί με τις εισαγωγικές κατευθύνσεις) που υπάρχουν σήμερα στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Σε αυτά θα ενταχθεί το σύνολο του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού με εσωτερική μετακίνηση ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας να ενταχθεί στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διάρκεια των σπουδών από 7 εξάμηνα που είναι σήμερα (συν ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και διπλωματική) θα γίνει 8 εξάμηνα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: