3/7/17

Οδηγός Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Για την άρτια διαχείριση των Έργων που υλοποιούνται από το ΙΕΠ και εντάσσονται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (όπως είναι τα Προγράμματα Erasmus+, Horizon 2020), το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων οργανικών Γραφείων και Τμημάτων, προχώρησε στην κατάρτιση ενός Οδηγού Διαδικασιών Διαχείρισης, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα. /www.iep.edu.gr 
[Ο Οδηγός σε μορφή pdf]

Δεν υπάρχουν σχόλια: