3/7/17

Κριτήρια, μοριοδότηση και διαδικασία συνέντευξης για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
Κριτήρια , Μοριοδότηση και διαδικασία συνέντευξης για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: