28/7/17

Σεμινάρια για τους νέους Διευθυντές για να υποστηρίξουν τις αλλαγές που έρχονται.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχεδιάζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα  μια σειρά από μεταρρυθμίσεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι να εξορθολογιστεί το παρόν σύστημα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του. 

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η διασφάλιση της παιδαγωγικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας, η απαλλαγή της από το βάρος της γραφειοκρατίας και η αυτοξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας – επιλογές που βρίσκονται στο πνεύμα των προσεγγίσεων του ΟΟΣΑ .
Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει θεμελιώδη σημασία, προκειμένου να επιτευχθούν οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
Για τους  διευθυντές προβλέπονται  μια σειρά από σεμινάρια που θα λειτουργούν υποστηρικτικά στο νέο πνεύμα  και τις αλλαγές που σχεδιάζονται να εφαρμοστούν συντόμως.
Όλα αυτά αναφέρονται στο Τριετές σχέδιο για την Παιδεία που μπορείτε να το διαβάσετε εδώΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:


Επίσης το τριετές σχέδιο αναφέρει σχετικά:

Σχολικός Προγραμματισμός: Εφαρμογή Σεπτέμβριος 2017

Νόμος για τη βελτίωση του αναστοχασμού και του ελέγχου της εφαρμογής του σχολικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και νέων αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική αυτονομία σχολικής μονάδας)


Ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διευρυνθούν τα θέματα στα οποία μπορεί να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση από μια ανώτερη αρχή (εσωτερικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες, σχεδιασμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών, εξωσχολικά προγράμματα, ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές, κλπ.)


Ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές)και του σχολικού συμβούλου για την εκπαιδευτική ευθύνη του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, την αναπροσαρμογή του στα μέσα του έτους και την αποτίμηση της υλοποίησής του στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Ειδικά για την Πρωτοβάθμια Επαίδευση το τριετές σχέδιο αναφέρει το στόχο εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: