27/7/17

Ποιοι θα είναι οι"τυχεροί" εκπαιδευτικοί που θα πάρουν πιο γρήγορα αύξηση μετά το ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξηςΣε χθεσινή δημοσίευση το fresh-education υπενθύμισε το χρόνο που προβλέπεται ότι θα ξεπαγώσει η μισθολογική εξέλιξη  , κάτι που αναμένουν με υπομονή εδώ και χρόνια οι εκπαιδευτικοί.

. Συγκεκριμένα:

"Με την παρ. 2  του άρθρου 26  του Νόμου 4354 /2015  προβλέπεται ότι, μετά τη μισθολογική κατάταξη  η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017"

Πιο απλά αυτό μεταφράζεται ως εξής:

Για να πάρει  αύξηση από ωρίμανση (αλλαγή Μ.Κ.)ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να διανύσει τον επί πλέον χρόνο που απομένει (έως και δύο έτη μετά την 31/12/2017), από τυχόν πλεονάζοντα στις 1/1/2016, στη θέση των 2016 και 2017 με το νέο «ξεπάγωμα» που θα γίνει την 1/1/2018.

'Τυχεροί" εκπαιδευτικοί λοιπόν θα είναι όσοι είχαν μεγάλο πλεονάζοντα χρόνο με την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια Π.χ. εκπαιδευτικός με χρόνο υπηρεσίας, κατά την 1-1-2016, 4 έτη και 6 μήνες κατατάσσεται στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Τα έτη 2016 και 2017 δεν μετρούν στο χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη. Από το 2018, που ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ. (Μ.Κ.4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 για την αλλαγή κλιμακίου.Διαβάστε Μισθός εκπαιδευτικών 2018. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν μισθολογικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: