22/7/17

Με γρήγορες διαδικασίες η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου το νέο σχολικό έτος;Σε ένα μήνα περίπου τα σχολεία ανοίγουν.  Τίποτα όμως δεν έχει γίνει σε επίπεδο προετοιμασίας της αυτοαξιολόγησης(πρακτικό ή θεσμικό)   παρά τις σχετικές δηλώσεις για εφαρμογή της από τον Σεπτέμβρη του 2017 και τις σχετικές εκθέσεις( ΟΟΣΑ, Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).Ίσως τελικά καμία πλευρά δε θέλει την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Ακόμη και αυτοί που την επικαλούνται. Όμως  δε θέλουν,  κάτω από τη πίεση εξωτερικών παραγόντων, να δείξουν ότι οπισθοχωρούν σε ένα κοινό στρατηγικό στόχο των Ευρωπαϊκών χωρών για απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου από τη σχολική μονάδα.

Αυτό, που δείχνουν οι κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα, είναι ότι, στην "καλύτερη περίπτωση", πάμε σε μια γρήγορη αυτοαξιολόγηση καθαρά γραφειοκρατική, με  απλή συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων, ως παραδοτέα και αποδεικτικά στοιχεία, παρά στην ανάπτυξη μίας αυτοαξιολόγησης  της σχολικής μονάδας όπως περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία και εκθέσεις οργανισμών και φορέων. Σύμφωνα με πρόσφατη  έκθεση,  η  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε  (μπορείτε να  τηδιαβάστε εδώ) θεωρεί  ότι η επιτυχία του όλου εγχειρήματος της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο έχει επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της από διοικητική μονάδα σε επαγγελματική «κοινότητα μάθησης».

Για αυτό,  τονίζει,  πρέπει να διασφαλισθούν, πρωτίστως, οι διαθέσεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για ενεργό εμπλοκή τους.

Αυτό, σύμφωνα με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., απελευθερώνει την πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία τους, η οποία και αποτελεί τον σημαντικότερο εκπαιδευτικό πόρο της σχολικής μονάδας, ο οποίος, συχνά, παραμένει αναξιοποίητος. Επιπλέον στην έκθεση της, η  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., εκτός των άλλων,   εισηγείται:


 - την εισαγωγή του θεσμού του «Κριτικού Φίλου» τον οποία θα αναλάβουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

- Για τη στήριξη της εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της Σχολικής Μονάδας και ειδικότερα για τη στήριξη των Σχολικών Συμβούλων στον ρόλο του «κριτικού φίλου» η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. μπορεί να ετοιμάσει επιμορφωτικό υλικό και σε συνεργασία με το ΙΕΠ να στηρίξει την επιμόρφωση της Σχολικών Συμβούλων


 Επίσης σε σχετικές δημοσιεύσεις, πριν λίγους μήνες, διαβάζουμε:

 «Από το Σεπτέμβριο ξεκινά η διαδικασία αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα. Η αξιολόγηση θα είναι υποχρεωτική για όλα τα σχολεία και θα προηγηθεί η αναγκαία επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων, οι οποίοι θα κληθούν να την εφαρμόσουν.
Οι διαδικασίες της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου θα αποτελέσουν εσωτερική υπόθεση των σχολικών μονάδων

Το επόμενο διάστημα το υπουργείο Παιδείας θα καταθέσει σχετικές προτάσεις στους συνδικαλιστικούς φορείς δασκάλων και καθηγητών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ), προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος αλλά και σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών όπως είχαν εκφραστεί σε παρόμοια προσπάθεια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις» Εφημερίδα «Έθνος». (Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική δημοσίευση)

Επίσης σε συνέντευξη του  στην εφημερίδα των Συντακτών,ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε  ότι είναι  ένα πλαίσιο το οποίο σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί με τους εκπαιδευτικούς φορείς. Δεν θα επιβληθεί εκ των άνω και δεν θα εφαρμοστεί πριν από το επόμενο σχολικό έτος( Δηλαδή εννοεί το 2017-2018)

.(Διαβάστε εδώ τη συνέντευξη του Υπουργού)Σε ένα μήνα περίπου τα σχολεία ανοίγουν.  Τίποτα όμως δεν έχει γίνει σε επίπεδο προετοιμασίας της αυτοαξιολόγησης(πρακτικό ή θεσμικό)   παρά τις σχετικές δηλώσεις για εφαρμογή της από τον Σεπτέμβρη του 2017 και τις σχετικές εκθέσεις(ΟΟΣΑ, Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, που αναμένεται να υποστηρίξουν τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, όπως και την προηγούμενη φορά, ήδη έχουν πάρει παρατάσεις θητείας και αναμένουν το νέο πλαίσιο επιλογής.

 

Δεν έχει γίνει καμία σχετική συζήτηση με τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών.

 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, πλέον μπορεί να χαρακτηριστεί παμπάλαιο, και δεν ευνοεί τέτοιες διαδικασίες( λειτουργία Σ.Δ, αρμοδιότητες θεσμικών φορέων, ζητήματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, νέοι ρόλοι στη σχολική μονάδα κ.α).

 

Η διατήρηση του συγκεντρωτισμού στην εκπαίδευση  λειτουργεί αποτρεπτικά στην οργάνωση τέτοιων διαδικασιών αλλά και στην εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων λόγω της μεγάλης επίδρασης της εκπαιδευτικής πολιτικής στις επιλογές και στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.¨Όπως μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει στην έκθεσή της η  ΑΔΔΙΠΔΕ: Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό μας σύστημα ανήκει σε μία μικρή ομάδα ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία παρέχουν στα σχολεία τους περιορισμένη αυτονομία (Eurydice, 2009)

 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σχετική επιμορφωτική δράση για τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Σταγόνα στον ωκεανό θα ήταν, ο προγραμματισμός μιας τέτοιας προσπάθειας  να είναι για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.

 

Ίσως τελικά καμία πλευρά δε θέλει την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Ακόμη και αυτοί που την επικαλούνται. Όμως  δε θέλουν,  κάτω από τη πίεση εξωτερικών παραγόντων, να δείξουν ότι οπισθοχωρούν σε ένα κοινό στρατηγικό στόχο των Ευρωπαϊκών χωρών για απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου από τη σχολική μονάδα.

Αυτό, που δείχνουν οι κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα, είναι ότι οι προθέσεις έχουν ως σκοπό, στην "καλύτερη περίπτωση", να πάμε σε μια γρήγορη αυτοαξιολόγηση καθαρά γραφειοκρατική, με  απλή συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων, ως παραδοτέα και αποδεικτικά στοιχεία, παρά στην ανάπτυξη μίας αυτοαξιολόγησης  της σχολικής μονάδας όπως περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία και εκθέσεις οργανισμών και φορέων.

Μια πιθανή εγκύκλιος   με χρονοδιαγράμματα και σχετικό υλικό , κάπου στα τέλη Αυγούστου, θα   επιβεβαιώσει το χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης , έτσι όπως περιγράφεται, και τις σχετικές αντιδράσεις, για ακόμη μια φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: