22/7/17

Η αβεβαιότητα και το ασταθές εργασιακό περιβάλλον έχoυν επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό έργο


Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής εκθέτει τα  εργασιακά προβλήματα του κλάδου του, τα οποία επιδεινώνονται εδώ και χρόνια.  Το μη σταθερό εργασιακό περιβάλλον έχει επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό παιδαγωγικό έργο. Προβλήματα που έχουν και πολλές άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών.


Παπαπαντελής Νικήτας

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
Aλεξ/πολη. 21-07-2017
ΘΕΜΑ : «ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
             ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ»
                                                                                         
       Με την συγκεκριμένη επιστολή μου δίνεται η δυνατότητα να εκθέσω , για μια ακόμη φορά, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέμα. Επί   σειρά ετών   στο Νομό Έβρου παραμένει στην διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ και χωρίς οργανική θέση μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών του κλάδου μας – δέκα έξι (16) και πλέον τον αριθμό για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 - , με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο για όλους εμάς, αλλά και για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε.

    Η συνεχής αβεβαιότητα με την έλλειψη ενός σταθερού περιβάλλοντος μάθησης, για εκπαιδευτικούς με 22 και πλέον έτη προϋπηρεσίας, η εναλλαγή σχολικών μονάδων για κάθε σχολική χρονιά σχεδόν , η μετακίνηση σε δύο (2) ή και τρία (3) σχολεία κάποιες   φορές, η διάνυση μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων για την κάλυψη ή συμπλήρωση ωραρίου , είναι λογικό ότι δημιουργεί μια κατάσταση μεγάλης ψυχολογικής, οικογενειακής και κοινωνικό-οικονομικής πίεσης για όλους εμάς , με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό μας έργο, δεδομένο ότι   αδυνατούμε να συμμετάσχουμε ολόπλευρα στη σχολική ζωή, να γνωρίσουμε στο βαθμό που επιβάλλεται τους μαθητές και να προσφέρουμε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά το καλύτερο.
     Παράλληλα η έλλειψη συνέχειας   στο εκπαιδευτικό έργο μας κατατάσσει δυστυχώς εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αδυνατούμε (βάσει της τελευταίας διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντών) να διεκδικήσουμε  θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, γεγονός που συνιστά  παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
       Βάσει των παραπάνω η πρότασή μας είναι: να   αποδίδεται οργανική θέση για όλους τους εκπαιδευτικούς, μετά την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος (π.χ. τριών ή πέντε χρόνων) και για όσους βρίσκονται επί σειρά ετών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. είτε χαρακτηρίζονται οργανικά υπεράριθμοι
     Δεδομένο ότι το συγκεκριμένα πρόβλημα δεν αφορά μόνο την περιοχή μας αλλά και άλλες περιοχές της πατρίδας μας, όπως και άλλους κλάδους και ειδικότητες, το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να   ανταποκριθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία σ’ένα αίτημά που δεν πηγάζει από συντεχνιακά και προσωπικά κίνητρα , αλλά πρωτίστως από την ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος που θα προαγάγει ικανοποιητικά την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
       Με την ευκαιρία επαναφέρουμε θέσεις και προτάσεις που διαχρονικά έχουν καταγραφεί από   εκπαιδευτικούς – συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου , με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής   και του Σχολικού μας Αθλητισμού. Η υιοθέτηση μέρος των παρακάτω προτάσεων μπορεί όχι μόνο να συμβάλλει στην διασφάλιση της οργανικότητας όλων των εκπαιδευτικών του κλάδου , αλλά πρωτίστως πέρα και πάνω απ’ όλα στην μεγιστοποίηση των στόχων και επιδιώξεων της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού .
1.  α. Τρίωρη -τουλάχιστον - διδασκαλία του μαθήματος Φ.Α. ανά εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου - Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Εσπερινό).
      β. Νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τα λύκεια, με την ύπαρξη βιβλίου εκπαιδευτικού - μαθητή, όπως στο γυμνάσιο.
2.  Τετράωρη διδασκαλία του μαθήματος Φ.Α. στην Α/θμια σε όλες τις τάξεις των ΕΑΕΠ με αναβάθμιση όλων των δημοτικών σχολείων σε ΕΑΕΠ και παράλληλη δημιουργία δεύτερης οργανικής θέσης όπου χρειάζεται.
3.  Κατοχύρωση του μαθήματος της Βιολογίας ως Β΄ ανάθεση, σε εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, λόγω της παρακολούθησης συναφών μαθημάτων (Φυσιολογία, Ανατομία, Βιοχημεία, Βιομηχανική της Άσκησης, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία)  
 στα  πλαίσια των Προγραμμάτων σπουδών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
4. Εισαγωγή της Φ.Α. και στη Προσχολική Αγωγή σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Πολιτείας και τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας.
5. Προετοιμασία υποψηφίων (ΤΕΦΑΑ ,στρατιωτικές σχολές –Σώματα ασφαλείας) της Γ’ Λυκείου ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα ή με την θέσπιση ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
6.  Επανασύσταση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής τα οποία καταργήθηκαν (Ν.4027/2011, ΦΕΚ 233/Α) επιφέροντας αποδιοργάνωση και δυσχέραιναν τον σχολικό και σωματειακό αθλητισμό.
7.  Ύπαρξη περισσοτέρων συμβούλων Φυσικής Αγωγής στη Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση , κατά περιοχή και ομάδες σχολείων
8.  Αναβάθμιση των σχολικών πρωταθλημάτων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ύστερα από διαβούλευση καθηγητών Φ.Α που διδάσκουν στις δυο βαθμίδες σε συνεργασία με Σχολικούς συμβούλους και τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
9.  Δημιουργία ΤΑΔ-ΕΤΑΔ στις μεγάλες πόλεις των νομών και άμεση ενεργοποίηση των Μ.Ο.Α. (Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων)
10. Να επανέλθει σε ισχύ η στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής όπως ίσχυε με τους νόμους 3848/10 και 3699
11. Ένταξη Συμβούλου Φυσικής Αγωγής στο ΙΕΠ όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαίδευσης.
12. Εφαρμογή του προγράμματος εκμάθησης Κολύμβησης σε όλη την επικράτεια.
13. Θέσπιση οργανικών θέσεων Ειδικευμένων Εκπαιδευτικών Φ.Α. (ΠΕ11) στα Ειδικά Σχολεία.
14. Να αναβαθμιστεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο (αύξηση των ωρών διδασκαλίας).
15. Να κατασκευαστούν Κλειστά γυμναστήρια, σε όλα τα Σχολεία της πατρίδας μας,
16. Να ενισχυθεί ο Σχολικός Αθλητισμός, με καλύτερη στελέχωση και αξιοποίηση των ειδικοτήτων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
17. Να συνδεθεί ο σχολικός και ο εξωσχολικός αθλητισμός.
18. Να εισαχθεί το μάθημα της Αθλητικής Παιδείας στα σχολεία της χώρας μας, το οποίο θα  διδάσκεται από Εκπαιδευτικούς Φ.Α.
19 .Προγράμματα ανάπτυξης των παραδοσιακών χορών
20. Να διανεμηθεί κατάλληλο αθλητικό υλικό για τον Σχολικό Αθλητισμού.
Υ.Γ. Επιπροσθέτως, η ιδιαιτερότητα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (διαφορετικό φύλο, διαφορετικές κινητικές και φυσικές δυνατότητες μαθητών/τριών, παρουσία μαθητών/τριών με ευαίσθητες σωματικές/μορφολογικές ιδιαιτερότητες -π.χ παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, καθώς και η αυξημένη επικινδυνότητα τραυματισμών και παροχής Α’ Βοηθειών, χρήζει επιβεβλημένη την παρουσία ενός εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής ανά ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθητών/τριών – π.χ. ένα (1) εκπαιδευτικό ανά 15 μαθητές/τριες.
Σας ευχαριστώ!!
Παπαπαντελής Νικήτας
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ΔΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ
((21 έτη υπηρεσίας)
e-mail : nikitpapa@yahoo.gr
 www.dictyo.gr 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

10ωρες Φ.Α. την εβδομάδα για κάθε τάξη! Τα σχολεία δεν υπάρχουν για να βολεύονται οι ειδικότητες των καθηγητών. Τι θα γινόταν αν όλες οι ειδικότητες ζητούσαν αύξηση των ωρών διδασκαλίας; Καθαρά συντεχνιακό το κείμενο. Σέβομαι το πρόβλημα που έχετε αλλα πρέπει να βρείτε άλλη λύση.