22/7/17

Διάταξη για την επιλογή των εκπαιδευτών στα ΙΕΚ το 2017-2018Mε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διευθετείται το ζήτημα επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων για το χειμερινό εξάμηνο 2017 και το εαρινό εξάμηνο 2018, διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. και η επιλογή των εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. γίνεται με βάσει τις διατάξεις που εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα η διατάξη αναφέρει: Στο έκτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4452/2017 (Α΄17), η ημερομηνία «1.9.2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2018».

Δεν υπάρχουν σχόλια: