24/7/17

Και με fax θα δέχονται τη δήλωση προτίμησης σχολικής μονάδας κάποιες Διευθύνσεις Εκπ/σης από τους υποψήφιους Διευθυντές
Και με fax θα δέχονται τη δήλωση προτίμησης σχολικής μονάδας  κάποιες Διευθύνσεις Εκπ/σης από τους υποψήφιους Διευθυντές. Άλλες Διευθύνσεις όμως  ανακοινώνουν ότι η δήλωση πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως ή με  εξουσιοδότηση. 
Ενδεικτικά:

ΔΔΕ  ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. την Τρίτη 25-07-2017 έως τις 15:00 (σύμφωνα με την υπ΄αρ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής (Ίωνος Δραγούμη 24, Ελευσίνα, 2ος όροφος), με έναν από τους εξής τρόπους :

1.       Αυτοπρoσώπως, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητάς τους,

2.       είτε  δια εκπροσώπου που θα καταθέσει εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.,

3.       είτε αποστέλλοντας μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής (Φαξ: 210-5549406) τη δήλωση προτίμησης που θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π..

Άλλες όμως Δ/νσεις Επ/σης ανακοινώνουν ότι η δήλωση πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως ή με με εξουσιοδότηση όπως  η ΔΠΕ Γρεβενών

Δεν υπάρχουν σχόλια: