12/6/17

Ερωτήσεις από τα Συμβούλια Επιλογής που θα προβληματίσουν τους υποψήφιους διευθυντές
Όλες οι παρακάτω ερωτήσεις είναι υποθετικές. Συντάχθηκαν συνδυαστικά σύμφωνα  με δύο άξονες: 

1ον Με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τον Ιούνιο( βλ. εδώ ερωτηματολόγιο Συλλόγου Διδασκόντων) 

και

2ον Με αυτά που πρέπει να γίνουν από Σεπτέμβρη( Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας).


ΟΙ 4 υποθετικές ερωτήσεις, που αν θα διατυπωθούν από τα Συμβούλια Επιλογής,   θα προβληματίσουν τους υποψήφιους διευθυντές : 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της λειτουργίας ενός  Συλλόγου Διδασκόντων σχολείου  έτσι ώστε  αυτός να   λαμβάνει  σύννομες αποφάσεις; Παρακαλώ να αναφέρετε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Το Σεπτέμβριο ξεκινά η αυτοαξιολόγηση της σχολικής  μονάδας, σύμφωνα  με τις εκπαιδευτικές πρακτικές   των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και με το τριετές σχέδιο για την παιδεία στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι η οργάνωση ερωτηματολογίων με ερωτήσεις/ απαντήσεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ , θα ήταν ένα καλό ερευνητικό εργαλείο για την διερεύνηση των δεικτών της  αυτοαξιολόγησης καθώς και τη σταδιακή υιοθέτησή της από τους εκπαιδευτικούς;

Αν θα αναλαμβάνατε να  εξετάσετε στο πλαίσιο της ΑΕΕ τη διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος ,τις συνεργασίες  και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων  στη σχολική σας μονάδα  θα εστιάζατε μόνο στο έργο σας  ή και σε άλλους  έμψυχους συντελεστές;

Το Σεπτέμβριο θα κληθείτε να εφαρμόσετε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης  στη σχολική σας μονάδα. Πιστεύετε ότι είναι μια διαδικασία εξέτασης ενός μόνο παράγοντα π.χ της Ηγεσίας του σχολείου ή είναι μια διαδικασία δραστηριοποίησης και εξέτασης όλων των έμψυχων και άψυχων συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου;


Δεν υπάρχουν σχόλια: