15/6/17

Νέο μεταπτυχιακό από το ΕΑΠ στη Δημόσια Ιστορία
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Δημόσια Ιστορία, την  Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τις  Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, τις  Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία, την Δημιουργική Γραφή  

Στο Π.Μ.Σ. ‘Δημόσια Ιστορία»  γίνονται δεκτοί:
- απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», απόφοιτοι των τμημάτων Ιστορίας (ή και Ιστορίας) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή
- απόφοιτοι των τμημάτων που εντάσσονται στις Φιλοσοφικές σχολές, τις Παιδαγωγικές σχολές και τις σχολές Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή
- απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που εμφανίζουν συνάφεια με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.
Η διδασκαλία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.
Για την επιτυχή, ωστόσο, παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

ΔΕΙΤΕΕΔΩ την παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων του ΕΑΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: